Video gallery

4th i-genius Scholarship
 • Grand Finale
 • Junior Winners
 • Senior Winners
 • Archita Mohapatra
 • Barnali S Rout
 • Janhavi ketkar
 • Marmasparshi das
 • Mohika shankar
 • Panyam sweeya
 • Parinita priyadarshini
 • Sadhya padmanabhan
 • Sai sahithi behera
 • Shashwat Gupta
2012
 • Junior Winners
 • Senior Winners
 • Aashna Rai
 • Adarsh Menon
 • Insha Lakhani
 • Koitoree Nag
 • Arshiya Chowdhury
 • Kshipra Iyer
 • Kushagra Rastogi
 • Mythreyi Shankar
 • Sanjari Kalantri
 • Swarali Chodnekar
2011
 • Junior Winners
 • Senior Winners
 • Jasreet Kaur
 • shanaya Naik
 • Shrey D Shah
 • Spandan Mitra
 • Vania
 • Aastha
 • Aditya
 • Paroma Roy Chowdhary
 • Rweetam
 • Siddarth
2010
 • Seniors Joint Winners
 • Juniors Winners
 • Video 1
 • Video 2
 • Video 3
 • Video 4
 • Aatmik Gupta
 • Aditya Mehta Guitar
 • Aditya Mehta Karate
 • Hari Narayanan KN
 • Jeevana Hegde
 • Mallika Khanna
 • Nityashree Ramakrishnan
 • Shruti Bharadwaj
 • Soham Mohanty
 • The host interacting with the kids
 • Vaishnavi Arunkumar
 • Video 1
 • Video 2
 • Video 3
 • Video 4
 • Derek O'Brien
 • Neil O'Brien
 • Palash Sen
 • Ruskin Bond
 • Rajesh Sud